havenfront eiland Juist -DE
meervoudige opdracht

Ontwerp van een landmark voor de vernieuwde haven van het Waddeneiland Juist. 

Deel van de opgave is het maken van een visie op de toekomstige stedenbouwkundige en toeristische ontwikkeling van het eiland met als doel de relatie tussen het dorp, de haven en het wad te verbeteren. Het ontwerp van het beeldmerk is een uitwerking van deze visie.

i.s.m. Jos Roodbol architect


Juist
het rode dorp

waddeneiland
het vervoer gaat per paard

geïsoleerde ligging
Badgasten werden vroeger vanaf een boot per spoor over een pier - een 'Seebrücke' - aan land gebracht.

huidige situatie
De Seebrücke is weggespoeld en vervangen door een haven. De nieuwe zeedijk uit 1984 blokkeert de relatie tussen het dorp, de haven en het wad.

visie
herstel van de ruimtelijke en functionele relatie tussen dorp, haven en het wad

landmark
De voormalige Seebrücke is de inspiratiebron voor het nieuwe landmark. Het bestaat uit een installatie met een spoor op de nieuwe havenpier die eindigt aan de voet van de dijk met een houten loods en op de havenmond met een beeld. In een jaarlijks terugkerend festiviteit - als het opening van toeristenseizoen - rijden de dorpsbewoners het paard over het spoor uit de loods naar de havenmond. Functioneel, ruimtelijk en cultureel worden dorp, haven en wad met elkaar verbonden.

de loods
Een houten loods, gebouwd op palen aan de haven vormt een veilige winterstalling voor het paard.
In de zomer fungeert het gebouw als paviljoen, feestzaal, expositieruimte, café, uitzichtspunt etc.

het paard
De Seebrücke wordt gemarkeerd door een groot sculptuur dat bestaat uit een metalen gelaagd silhouet van een wit paard van 9 meter hoog. Het paard is het symbool van Juist: transportdier,  dijkwachter en het wapen van Nedersaksen. De markante ligging aan de monding van de haven geeft vanuit verschillende posities en weersomstandigheden - het Wad, de haven,  dijk en dorp - een steeds veranderend blikveld. 

loods
Het gebouw bestaat uit een houtskeletbouw, de gevels zijn bekleed met lattenwerk. Een rondgaande trap leidt naar een ruimte met spectaculair uitzicht.

haven
De voormalige jachthaven wordt niet gedempt maar biedt ruimte voor een drijvend hotel. De haven wordt daardoor levendiger.

jachthaven
De nieuwe jachthaven wordt ingericht met drijvende steigers, die meebewegen met eb en vloed.

drijvend hotel

drijvend hotel

evenemententerrein
Op het zuiden en beschut door de dijk ligt een groot veld - het evenemententerrein. Het veld biedt uitzicht over de haven en het wad. De dijk fungeert als tribune tijdens grote evenementen.

slibvelden
Elk jaar wordt het slib uit de haven gebaggerd en gestort op slibvelden. Deze velden zijn aangelegd in de vorm van een park, waarbij de verschillende stadia van verlanding een extra toeristische attractie vormen.

 

het wad

het vernieuwde Juist
De relatie tussen het dorp, de haven en het wad wordt nieuw leven ingeblazen. Nieuwe smalle woonstraatjes leiden vanuit het bestaande dorp naar de dijk, die getransformeerd wordt in een boulevard met dijkhuizen.