bezoekerscentrum Oostvaardersplassen
prijsvraag 

Het nieuwe bezoekerscentrum nationaal natuurgebied Oostvaardersplassen is gesitueerd op een strategische plek in het landschap, ingebouwd in de spoordijk. Het gebouw is tevens een station. De spoordijk wordt getransformeerd van een barrière tot een verbindend element. 

i.s.m. Korteknie Stuhlmacher Architecten

impressie
Het bezoekerscentrum is opgevat als een observatiepost in het natuurgebied dat zich onopvallend heeft ingenesteld in het spoortalud. 

impressie

impressie

plan
Het nieuwe bezoekerscentrum heeft aan beide zijden van het spoor een directe relatie van omliggende natuurlandschap.

plan

impressie
Het perron van het  treinstation is tevens uitzichtpunt.

impressie interieur
Het interieur is licht en ruim. De vensters bieden een wijds uitzicht over het landschap.