stedelijke vernieuwing
centrum Blerick, Venlo

stedenbouwkundig plan  / ontwerp openbare ruimte / supervisie deeluitwerkingen architecten

i.s.m. DLA+ landscape architects
2007 - heden

plangebied
Het plangebied ligt in de historische hart van het dorp Blerick vlak aan de Maas. Blerick is een stadsdeel van de gemeente Venlo.

visie
De visie op de stedelijke vernieuwing bestaat uit een combinatie van een dorpse en een stedelijke typologie.

stedenbouwkundig plan
De randen hebben een dorpse sfeer, het centrale deel heeft een stedelijke sfeer.

vogelvlucht

vogelvlucht

vogelvlucht

Maasbreesestraat
nieuwbouw met een dorpse sfeer

impressie
 Carleysplaats / Laurentiusplein

impressie
Laurentiusplein / Carleysplaats

visie openbare ruimte
twee sferen openbare ruimte: dorps en stedelijk

openbare ruimte
inrichtingsplan

profiel dorpstraat
Steegstraat

profiel dorpsstraat
Steegstraat

Laurentiusplein
Laurentiusplein en atrium winkelcentrum Plaza vormen één geheel

plan Laurentiusplein
Laurentiusplein en atrium winkelcentrum Plaza vormen één eenheid.

Laurentiusplein dwarsdoorsnede
De trottoirs, rijbaan en parkeervakken van het plein vormen ruimtelijk een geheel.

Laurentiusplein dwarsdoorsnede
De trottoirs, rijbaan en parkeervakken van het plein vormen ruimtelijk een geheel.

Antoniusplein
De bestaande verharding van de aangrenzende winkelstraat is op het plein doorgezet en verbijzonderd met een afwijkend bestratingspatroon.

Antoniusplein
De bestaande verharding van de aangrenzende winkelstraat is op het plein doorgezet en verbijzonderd met een afwijkend bestratingspatroon.

Antoniusplein
nieuw kunstwerk