Ontwerp Kaderplan Openbare Ruimte (KOR)
Het plan vormt de basis voor de stedelijke vernieuwing van Nieuwendam-Noord, Amsterdam

opdrachtgever: Stadsdeel Noord, Amsterdam 2008

i.c.w. Marlies van Diest ontwerp tuin stad landschap

gebieden stedelijke vernieuwing

situatie
De vernieuwing van het centrum van de wijk - het Waterlandplein - is reeds in volle gang.

situatie
De vernieuwing van het centrum van de wijk - het Waterlandplein - is reeds in volle gang.

kaderplan openbare ruimte ( KOR)
inrichtingsprincipes voor de randzone, de straten en wegen en het centraal gelegen park

randzone met stadsnatuur
extensief beheer

randzone met stadsnatuur
extensief beheer

wegen en straten

straatprofiel
ruim van opzet met aaneengesloten laanbeplanting

straatprofiel
ruim van opzet met aaneengesloten laanbeplanting

Volendammerweg
een doorgaand ontspannen profiel met langs de randen verschillende stedenbouwkundige invullingen

IJdoornlaan
Omvorming verkeersweg tot stad avenue. De basis bestaat uit een groene middenberm en groene bermen met aaneengesloten bomenrijen. Binnen deze basis zijn verschillende invullingen mogelijk.

IJdoornlaan
exploded view

ringwegen Markengouw en Werengouw
Deze straten hebben een ruim profiel met eenduidige aaneengesloten bomenrijen. Hierin is ruimte voor gevarieerde invulling van de rijweg en de trottoirzĂ´ne en voor gevarieerde stedenbouwkundige invullingen per wegvak.

 

ringwegen Markengouw en Werengouw
exploded view

stadspark de Groene Zoom
met daarin opgenomen parkachtige bebouwing met scholen en woningen

inspiratie
stadspark de Groene Zoom  

 

inspiratie
een grote open park met een intensief gebruik en beheer

stadspark de Groene Zoom
Het huidige park wordt sterk vergroot en sluit aan op het Waterlandplein.